Länkstig

Industrial and Financial Management, kandidatkurs

Kurspaket
FEC45
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Ges vid Handelshögskolan vid Universitetsledningen
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-18110
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om Industrial and Financial Management

Industrial och Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och verksamhetsstyrning, analys av företags finansiella situation samt företagsvärdering.  

Kursinnehåll

Kursen omfattar ämnesområdena finans, industriell dynamik och styrning. Kurserna behandlar grundläggande praktiska och teoretiska samband och deras tillämpning i verklighetsbaserade situationer. Genom att du får fördjupade kunskaper i teorier och beslutsmodeller för finansiell företagsstyrning får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga. Du får också en översikt över hur ekonomisk teori kan tillämpas för beslutsfattande och företagsekonomisk styrning. 

Går du kursen på höstterminen läser du kurserna:

Corporate Finance, 7,5 hp

Läs kursplan

Industrial Management, 7,5 hp

Läs kursplan

Färdigheter

Kursen ger dig kunskap om finansiell styrning och riskhantering. Du kommer att kunna värdera investeringar och finansiell struktur samt lösa väl avgränsade investerings- och finansieringsproblem i företag. 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som controller eller treasurer inom företagens finans- och ledningsgrupper. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler