Länkstig

Göteborg och Västerhavets kulturarv

Kurs
HI1628
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22018
Ansökan stängd

Om utbildningen

Långt fram i historien fungerade vatten som den främsta länken mellan avlägsna platser och samhällen. Människor, varor, föreställningar och idéer färdades och förflyttades betydligt enklare, snabbare och billigare över hav och längs vattendrag än över land. Fokus för denna kurs är den historiska havsregionen Västerhavet (Kattegatt-Skagerack) och dess utveckling under perioden från 1700-talet till modern tid. Det innebär att vi rör oss bort från det nationellt präglade perspektiv som format mycket av historieskrivningen. Istället belyser och analyserar vi de traditioner, kulturella uttryck och föreställningar som växt fram och förenat människor och platser runt Västerhavet. Vi behandlar såväl den byggda miljön som gemensamma villkor i form av naturresurser och geografi. Kursen ges på distans och genomförs i samarbete med danska och norska universitet samt historiska muséer. Undervisningsmomenten innefattar bland annat fördjupningar kring de svenska exemplen Göteborg och Gunnebo, danska Randers och Gammel Estrup samt norska Larvik och Larviks herrgård.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.