Navigate to video: Konsten att skapa spel
Video (1:18)
Konsten att skapa spel
Bild
Länkstig

Game Design & Technology masterprogram

Program
N2GDT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A86C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet Game Design & Technology ger dig den kombination av teknologiska kunskaper och andra färdigheter som krävs för att arbeta i och runt spelindustrin. Det handlar om hur man på ett meningsfullt sätt analyserar spelsystem och deras inverkan; hur man förstår, utvecklar och använder spelmotorer; och hur man utvecklar spel som ger en njutbar spelupplevelse.

Om utbildningen

Spel har blivit en stor del av vår globala underhållningsekonomi och spelindustrin producerar mer intäkter än musikindustrin och filmindustrin tillsammans. Det är ett innehållsrikt och komplext område där det finns stora möjligheter att kombinera kreativitet och tekniska färdigheter på meningsfulla sätt. Oavsett om det handlar om ny innovativ design av spelmekanik eller implementeringen av delsystem inom en kraftfull spelmotor, så är spel ett område med få begränsningar för fantasin.

Och det är här masterprogrammet i Game Design & Technology kommer in.

Utbildningen består av ett antal olika områden som tillsammans täcker in de färdigheter som behövs för att arbeta i spelbranschen. Vi visar dig hur man bygger en spelmotor och de designöverväganden som måste göras. Vi visar hur du analyserar hur delar i ett spel bör kombineras och hur du kan utveckla dina egna spel på ett mer effektivt sätt. Vi kommer att visa på olika banbrytande speldesigntrender och tekniska trender. Med en masterexamen från Game Design & Technology är du utrustad för att kunna designa och utveckla robusta och intressanta spel som folk faktiskt vill spela. Genom projekt-baserad undervisning får du en portfolio som gör det lätt för potentiella arbetsgivare att bedöma din kapacitet och kompetens.

Utbildningen handlar inte bara om att bygga en karriär inom spel, utan även om hur man kopplar spelvärlden till en hel rad andra yrken. Den kompetens som behövs för att skapa ett spel i Unity eller Unreal är samma typ av kompetens som används för interaktiva simuleringar, animationer och virtuella verklighetsmiljöer. Att lära sig att optimera de mycket stora krav som ställs på en väl fungerande spelmotor innebär att du kan optimera nästan vilket system som helst. Vårt fokus ligger främst på dataspel, men du uppmuntras att ta del av designen i allt från brädspel till rollspel till megaspel.

Kombinerar teori och praktik

De mer praktiska och tekniska inslagen i en utbildning måste även de baseras på teori och teori måste bygga på praktisk erfarenhet. Du kommer att utveckla dina tekniska färdigheter inom en mängd olika områden och lära dig använda relevanta verktyg. Alla våra kurser inom spel har ett starkt fokus på att bygga underhållande spelupplevelser – och att förstå orsakerna bakom när så inte är fallet. Tillvägagångssättet bygger på fyra nyckelaktiviteter: analys, design, implementering och utvärdering. Vårt sätt att arbeta är iterativt: när du har gått igenom var och en av de fyra aktiviteterna, tar du dina resultat och börjar om för att optimera slutresultatet.

Kurser som Introduction to Game Research, Gameplay Design, Game Engine Architecture, och Game Development Project ger dig konkret erfarenhet av olika tekniker som är viktiga för vart och ett av dessa nyckelområden. Genom föreläsningar, laborationer och övningar kommer du att få stöd i arbetet genom hela programmet. Vi har också ett starkt fokus på praktiskt projektbaserat lärande där individuell handledning säkerställer att du får den bästa upplevelsen för dina egna behov.

Forskningsbaserad undervisning

På masterprogrammet Game Design & Technology kommer du inte bara att få möta den viktiga litteraturen om speldesign och spelutvärdering – du kommer även att träffa några av författarna bakom. Alla våra kurser har ett starkt forskningsfokus och låter de tekniska lösningarna baseras på spetsforskning. Kunskaper om hur man bäst drar nytta av befintlig spelforskning inleder programmet genom kursen Introduction to Game Research. Den handlar om att bygga spelkompetens utifrån noggrann analys, med hjälp av utvärderande verktyg och ramar som låter dig svara på komplexa frågor som varför är ett spel roligt. Att kunna undersöka spel i termer av mekanik, estetik, narrativ och kritiska budskap kommer vid utbildningens slut att ingå i din kompetens.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp inklusive 7,5 hp projekt eller motsvarande inom området software engineering, programvaruteknik, datavetenskap, datalogi, informationsteknik, informationssystem eller motsvarande.

4,5 hp matematik.

15 hp programmering, varav 7,5 hp objektorienterad programmering.

Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter genomgången utbildning får du en Master of Science med inriktning interaktionsdesign.

Med en examen från masterprogrammet Game Design & Technology får du tillgång till ett brett spektrum av olika sorters tjänster inom spelindustrin, allt från speldesign till utveckling och kvalitetssäkring. Du kan även arbeta i ett stort antal närliggande branscher, där kunskaper inom till exempel augmented reality och interaktiva simuleringar är efterfrågade inom många områden. Den forskningsförberedande delen i utbildningen ger också möjligheter till en fortsättning med avancerade experiment inom teknologi och design på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Genom hela programmet har du stor frihet att skräddarsy din utbildning efter dina specialintressen genom valbara kurser och du kan ge din examen en betoning som ligger i linje med dina intressen och din målsättning.

De obligatoriska kurserna är:

 • An Introduction to Game Research
 • Computer Graphics
 • Gameplay Design
 • Simulation Engines
 • Game Development Project
 • Technology-Driven Experimental Game Design
 • Requirements Engineering
 • Agile Development Processes
 • Examensarbete, 30 hp eller 60 hp

Exempel på valbara kurser där du kan fördjupa dig:

 • Computer Graphics
 • Distributed Real-Time Games
 • AI and Game Agents
 • Naturalistic Simulations
 • Game Development on Mobile and Other Non-Traditional Platforms

Programmet har två större projektkurser, där den ena är examensarbetet. Inom båda kurserna har du även där stor frihet att välja ämne och metod och det är här du kombinerar de färdigheter du har lärt dig tidigare i programmet till ett spelprojekt. Du kan välja att göra ditt masterprojekt på en eller två terminer, antingen tillsammans med ett företag eller där du fördjupar dig i ett eget ämne.

Lokaler

Masterprogrammet ges av Institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för interaktionsdesign och software engineering, placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg. Game Design & Technology har sin hemvist i hus Kuggen.

Läs mer om lokaler