Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:18)
Konsten att skapa spel
Bild
Länkstig

Game Design & Technology masterprogram

Program
N2GDT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A86C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Game Design and Technology ger den kompetens du behöver för att arbeta i spelindustrin och andra teknikföretag som använder komplexa och interaktiva simuleringar och animationer, till exempel fordonsindustrin eller företag som i stor utsträckning arbetar med till exempel virtual reality-system.

Om utbildningen

Spelmotorer med hög prestanda är avgörande för ett rikt och meningsfullt gameplay. Framgången för och uppskattningen av ett spel bygger på en robust och effektiv implementering av spelmotorn, från hyperrealistisk återgivning av dynamiska miljöer, via komplex generering av massiva spelvärldar, till distribuerade realtidssystem med komplexa animationer baserade på fysik. Masterprogrammet  Game Design and Technology är unikt utformat för att passa företagens behov av skickliga programmerare som förstår vikten av gameplay och användarupplevelse. Färdigheter och kompetens som används vid optimering av spelmotorer är även användbar för andra teknikföretag som arbetar med att utveckla interaktiva simuleringar, animationer eller virtual reality-system.

Kombinerar teori och praktik

Programmet baseras på internationell forskning inom spel- och datavetenskap kombinerat med samlade erfarenheter från mer än ett decennium av att erbjuda kurser anpassade för spelutveckling. Utbildningen ger dig nödvändiga tekniska kunskaper för att kunna bygga och vidareutveckla spelmotorer anpassade efter spelarnas behov och önskemål. Kurser inom spelforskning, gameplay-design, spelmotorarkitektur och spelgrafik ger dig den kombination av teoretisk kunskap och praktiska grupprojekt som krävs för att utveckla avancerade spelmotorer eller interaktiva simuleringar. Du kommer också utveckla förmågan och förståelsen som behövs för att hitta, testa och utvärdera gameplay för olika målgrupper.

Studentintervju: Siktar på en framtid som spelutvecklare

Forskningsbaserad undervisning

Det är viktigt för oss att programmet har en nära koppling till aktuell forskning och utvecklingen av ny teknik för att designa användarupplevelser. Våra kurser kopplar därför till utveckling och test av mjukvara som ingår i spelmotorer och interaktiva simuleringar. En grundläggande förståelse för ämnet får du genom de obligatoriska kurserna under den första terminen. Följande terminers obligatoriska kurser fördjupar din förståelse och förbereder dig för ditt examensprojekt. masteruppsats. Genom de valbara kurserna får du stegvis både djupare och bredare av kompetens. Du lär dig genom att delta i föreläsningar, lärarledda övningar, laborationer och genom individuell handledning. Dessutom får du delta i projekt där du tillämpar och fördjupar din kunskap. Du kan välja att göra ditt examensarbete under fjärde terminen, eller under hela andra året av utbildningen. Under examensarbetet kan du arbeta praktiskt på ett företag, eller utforska ett forskningsområde mer teoretiskt vid universitet.

Om bakgrunden till masterprogrammet Game Design & Technology

Välj inriktning

Du har stor möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen genom valbara kurser som stärker din kompetens inom design eller användarupplevelse, eller välja en fördjupning ur ett brett utbud av tekniska specialiseringar, som till exempel:

 • Algoritmer för maskininlärning och inferens
 • Compiler Construction
 • Fluid Mechanics
 • Informationsvisualisering
 • Mobil databehandling
 • Realtidssystem
 • Användaranalys

Vem borde söka?

Vill du kunna designa nya spelmotorer och moduler som möter dagens krav på spel och interaktiva simuleringar?

Vill du kunna designa verktyg för att testa och verifiera spelmotorer och för att utveckla spelinnehåll för systemen?

Om kan se dig själv arbeta med komplexa och interaktiva simuleringar och animationer borde du söka masterprogrammet i Game Design & Technology.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande inom området software engineering, programvaruteknik, datavetenskap, datalogi, informationsteknik, informationssystem, eller motsvarande. 7,5 hp i linjär algebra. Kunskap i programmering med ett minimum av: 4,5 hp i objektorienterad programmering, 7,5 hp i modell- eller process-driven mjukvaruutveckling, och 7,5 hp i algoritmer och datastrukturer. Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet interaktionsdesign (Degree of Master of Science with a major in Interaction Design).

Vårt program tillämpar olika perspektiv och angreppssätt för att förbereda dig för kvalificerade uppdrag som utvecklare som kräver kompetens inom både design och implementering av spelmotorer eller liknande system (till exempel interaktiva simuleringar). Du blir även kvalificerad för fortsatta studier på doktorandnivå. Där kan du fortsätta att innovera och utföra avancerade tekniska experiment inom datorgrafik, simuleringar av fysik, nätverksoptimering eller design av spel.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under den första terminen bekantar du dig med  viktiga områden och egenskaper inom spelutveckling genom de obligatoriska kurserna. Andra och tredje terminen innehåller en obligatorisk kurs var, resten av kurserna är valbara.

De obligatoriska kurserna är:

 • Introduktion till spelvetenskap
 • Computer Graphics
 • Gameplay Design
 • Simulation Engines
 • Game Design & Technology Project
 • Technology-Driven Experimental Gameplay Design
 • Examensarbete (30 hp eller 60 hp

Du kan fördjupa dig med valbara kurser inom till exempel:

 • Datorgrafik
 • Distribuerade realtidsspel
 • AI och spelagenter
 • Naturalistiska simuleringar
 • Spelutveckling på mobila och andra plattformar

Du kan välja att arbeta med  ditt examensprojekt under en eller två terminer. Om du väljer att arbeta med projektet under två terminer behöver du inte läsa kurserna Game Design & Technology Project och Technology-Driven Experimental Gameplay Design.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för interaktionsdesign, som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler