Länkstig

Forskningsdesign inom antropologi

Kurs
SA1312
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17214
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Det här är en metodkurs i socialantropologi som ger dig träning i att utforma ett antropologiskt forskningsprojekt. Du lär dig vad som utmärker en antropologisk undersökning, utvecklar metodologiska färdigheter och förbereder dig för att skriva uppsats.

Om utbildningen

Kursen bygger på att du själv designar ett eget forskningsprojekt. Du börjar från grunden med att välja vilka teman och frågeställningar du vill undersöka, hur du skall närma dig problemet vetenskapligt och hur du placerar in det i ett forskningsfält. Som en del i denna process diskuterar vi vad som utmärker en antropologisk undersökning och vilka vetenskapliga grunder den vilar på. Under kursen diskuteras även olika metodologiska perspektiv, som deltagande observation, intervjuer och netnografi. Det ingår också övningar både i klassrummet och utanför universitetet, individuellt och i grupp, som låter dig träna på färdigheter som är centrala för det antropologiska fältarbetet. Vid kursens slut har du ett forsknings-PM som kan ligga till grund för din kandidatuppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp avklarade kärnkurser och 30 hp avklarade fördjupningskurser i socialantropologi, eller att studenten förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

De färdigheter i forskningsdesign, informationshantering och problemlösning som kursen ger är användbara både för fortsatta studier och för arbetsuppgifter som utredning, processledning, och olika typer av kund- och brukarundersökningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen varvar föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Kursen innehåller också en fältövning. Under kursens gång hålls löpande lärarledda seminarier i forskningsdesign där studenternas egna projekt diskuteras.