Länkstig

Föräldraskap, kön och sexualitet

Kurs
SQ4243
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27902
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen handlar om föräldraskap, kön och sexualitet i relation till en dynamisk samtid. Teman som behandlas är familjelivets villkor, olika former av våld och utsatthet, sexualpolitik, sociologiska och juridiska perspektiv på föräldraskap och familjebildning, kön och genus, praktiskt utredningsarbete med utsatta målgrupper, aktuell forskning och metoder av relevans för kursens övergripande tematik, samt professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.

Om utbildningen

Efter genomgången kurs förväntas du som student bland annat
ha förvärvat kunskaper rörande:

 •  teoretiska perspektiv kring fenomenen
  föräldraskap, kön och sexualitet
 • livsvillkoren för utsatta barn och föräldrar med
  speciellt fokus på maktdimensionerna kön och sexualitet
 • våld i nära relationer
 • samhällets insatser för barn och föräldrar och de
  metoder som används i det sociala arbetet
 • aktuell forskning rörande föräldraskap med
  särskilt fokus på kön och sexualitet och med relevans för socialt arbete 
 • professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i
  ett myndighetsutövande perspektiv
 • organisatoriska, juridiska och normativa aspekter
  av socialt arbete med föräldrar och barn med särskilt fokus på kön och
  sexualitet

 
Som student utvecklar du både din teoretiska förståelse av samhälle och
samhällsproblem som relaterar till kurstemat, samt konkreta färdigheter och
förmågor av relevans för praktiskt socialt arbete.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått kursen KSO001 Socialt arbete och välfärdspolitik för kompletterande socionomutbildning, 10 hp, enligt utbildningsplan för kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen, med godkänt resultat.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar, seminarier, workshops, samtalsövningar,
utredningsuppgift, individuell hemtentamen.