Länkstig

Filmmusik

Kurs
MV1450
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22709
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22710
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen utgör en introduktion till några av de centrala tematikerna och problemställningarna inom den internationella filmmusikforskningen. Aktuella begrepp och analytiska perspektiv inom fältet diskuteras i förhållande till kurslitteraturen och vi diskuterar också hur de kan tillämpas på olika typer av musik i film samt på filmer från olika länder och tidsperioder.

Specifika frågeställningar som diskuteras är:

  • Hur bidrar musik till att skapa mening och betydelse i film?
  • Vilket är förhållandet mellan musik och andra ljud och mellan musik och filmbild?
  • Hur relaterar musik till de fiktiva världar filmer handlar om?
  • Hur påverkar musik åskådarens upplevelse av film?
  • I vilken utsträckning är filmmusik ideologiskt laddad?
  • Hur kan man gå tillväga för att analysera och tolka musikens funktion, betydelse och plats i film?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)