Bild
Tomt mötesbord med skärm föreställande samma mötesbord. Ett frågetecken på skärm i bakgrunden.
Länkstig

Filmisk gestaltning - Baskurs

Kurs
FGB001
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-25002
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna baskurs får du genom egna praktiska filmövningar utveckla grundläggande filmiska arbetsmetoder och möta begrepp som observation, iscensättning, avbildning, rum, tid, det egna seendet och lyssnandet. Du får träning i att föra en konstruktiv dialog kring ditt eget och de andra kursdeltagarnas arbete.

Om utbildningen

Övningarna utgår från förutbestämda praktiska begränsningar där du själv bestämmer innehållet. I den växelverkan som uppstår mellan inspelning, klippning, visning och samtal tränas du i att formulera dig kring ditt arbete, både verbalt och audiovisuellt.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på antagning.se. 
Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2024. 

Kursträffar 

Undervisningen är planerad att hållas varannan onsdag. Samtliga träffar är på distans via Zoom. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och består av online-seminarier, gruppkritik och föreläsningar.