Bild
Tomt mötesbord med skärm föreställande samma mötesbord. Ett frågetecken på skärm i bakgrunden.
Länkstig

Filmisk gestaltning - Baskurs

Kurs
FGB001
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25001
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna baskurs får du genom egna praktiska filmövningar utveckla grundläggande filmiska arbetsmetoder och möta begrepp som observation, iscensättning, avbildning, rum, tid, det egna seendet och lyssnandet. Du får träning i att föra en konstruktiv dialog kring ditt eget och de andra kursdeltagarnas arbete.

Om utbildningen

Övningarna utgår från förutbestämda praktiska begränsningar där du själv bestämmer innehållet. I den växelverkan som uppstår mellan inspelning, klippning, visning och samtal tränas du i att formulera dig kring ditt arbete, både verbalt och audiovisuellt.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på antagning.se. 
Anmälan är öppen 15 mars - 26 april 2022. 

Kursträffar 

Undervisningen är planerad att hållas varannan onsdag mellan kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-16.00 med start 31 augusti. Samtliga träffar är på distans via Zoom. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och består av online-seminarier, gruppkritik och föreläsningar.

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021. Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi med säkerhet inte kan säga vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans. Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021.