Länkstig

Examenskurs i Farmaci

Kurs
FAR220
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21650

Om utbildningen

Examenskurs i farmaci är en fristående kurs på avancerad nivå och riktar sig till dig som vill ta en magisterexamen i farmaci.

Kursen ger dig möjligheten att

  • Fördjupa dina kunskaper inom ett valfritt ämne med anknytning till farmaci
  • Praktisera de kunskaper om informationssökning och vetenskaplig framställning som du har inhämtat under tidigare studier på grundnivå.

Med handledarens hjälp utför du ett självständigt vetenskapligt arbete kring en farmaceutiskt och vetenskapligt relevant frågeställning. Examensarbetet ska innehålla ett experimentellt arbete, exempelvis laborativ studie, enkätundersökning, epidemiologisk eller klinisk studie (till exempel uppföljning av delar av kliniska prövningar).

Två veckor efter kursstart lämnar du in en skriftlig projekt- och tidsplan till en examinator. Examinatorn bedömer den vetenskapliga frågeställningen samt att projektet är genomförbart inom den tid som kursen upptar.

Vid kursens slut lämnar du in en vetenskaplig uppsats, inklusive en populärvetenskaplig sammanfattning. Du kan skriva uppsatsen både på svenska och engelska. Du presenterar ditt arbete på svenska eller engelska för examinator och övriga studenter.

Förutom ansökan via antagning.se ska du fylla i en blankett med beskrivning av projekt samt val av handledare och skicka till receptarie@gu.se. För ansökningsblankett och mer information om ansökan klicka på denna länk.

Ansökan inför höstterminen 2022 öppnar för sen anmälan 19 april 2022. Kursen startar 29 augusti 2022 och avslutas 13 januari 2023.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen fordras att kraven för kandidatexamen i farmaci (180 hp) uppfyllts, inklusive ett godkänt examensarbete inom farmaci/farmaceutisk vetenskap om minst 15 hp. Dessutom krävs att kurser om ytterligare minst 15 hp inom farmaci/farmaceutisk vetenskap, varav 7.5 hp på avancerad nivå, är genomgångna. För att få påbörja kursen krävs även att man har ett av examinator godkänt projekt och handledare.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter examenskursen i farmaci är du behörig till forskarutbildningen och kan du satsa på en karriär inom akademin. Du kan också börja jobba inom apoteksbranschen, till exempel på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek eller produktionsenheter. Du kan även jobba inom läkemedelsindustri, myndigheter och vid biovetenskapliga forskningslaboratorier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler