Länkstig

Examensarbete i utbildningsledarskap

Kurs
PDAU62
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19458
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen innebär att, under handledning, genomföra en vetenskaplig studie och/eller ett handlingsinriktat utvecklingsarbete i en pågående utbildningsverksamhet. Examensarbetet skall genomföras med beaktande av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetet skall försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att vara opponent på någon annans arbete. Resultatet skall återföras till den utbildningsorganisation som ingått i studien/utvecklingsarbetet.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng. Den tidigare examen skall inkludera ett examensarbete om 15 högskolepoäng. PDAX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik II 15 hp eller motsvarande samt 45 hp inom huvudområdet pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap på avancerad nivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.