Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i marin vetenskap, inriktning oceanografi

Kurs
MAR301
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-31500

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden.
Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i marina
vetenskaper, inriktning oceanografi. Den studerande utför med hjälp
av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett
experimentellt arbete, en analys och utvärdering av vetenskapliga data
eller en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Det
färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig
uppsats samt genom en muntlig presentation.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndighet och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För att
bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.
Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 30 hp.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Genomgångna kurser MAR101-MAR112, varav minst 90 hp ska vara avslutade och godkända kurser. Alternativ 2: Godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet där minst 60 hp utgörs av kurser inom de marina vetenskaperna

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler