Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i marin vetenskap, inriktning marin geologi

Kurs
MAR304
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den studerande utför med hjälp av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete, en analys och utvärdering av vetenskapliga data eller en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Det färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation.

Om utbildningen

Examensarbetet ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden. Denna kurs  är en examenskurs för kandidatexamen i marina
vetenskaper - Inriktning marin geologi.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndighet och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För att
bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.
Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 30 hp.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Genomgångna kurser MAR101-MAR112, varav minst 90 hp ska vara avslutade och godkända kurser. Alternativ 2: Godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet inklusive: Introduktion till oceanografi (OC0310), Vattenundersökningar (OC0610), Grundläggande kemi 1 (KEM011) samt Ekologi och Evolution (BIO120) eller motsvarande. För båda alternativen krävs dessutom genomgångna kurser om sammanlagt 15 hp inom marin geologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den studerande utför och presenterar ett självständigt vetenskapligt arbete. Det färdiga arbetet presenteras skriftligt, i form av en vetenskaplig uppsats, samt genomen muntlig presentation.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler