Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i Marin vetenskap - inriktning kemi

Kurs
MAR303
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den studerande utför med hjälp av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete, en analys och utvärdering av vetenskapliga data eller en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Det färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation.

Om utbildningen

Examensarbetet ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden. Denna kurs är en examenskurs för kandidatexamen i marina
vetenskaper - Inriktning kemi.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndighet och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För att
bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.
Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 30 hp.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Genomgångna kurser MAR101-MAR112, varav minst 90 hp ska vara avslutade och godkända kurser, dessutom krävs godkända kurser i kemi om 15 hp (exempelvis KEM021 eller KEM490) samt genomgången kurs Biogeokemiska kretslopp i havet, MAR210. Alternativ 2: 120 hp godkända kurser inom naturvetenskap varav följande kurser måste ingå och vara godkända: Introduktion till oceanografi (OC0310), Vattenundersökningar (OC0610), Grundläggande kemi 1 och 2 (KEM011 och KEM021), Marin Kemi 1 (KEM311) samt Ekologi och evolution (BIO120) eller motsvarande. Dessutom krävs genomgången kurs Biogeokemiska kretslopp i havet, MAR210.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den studerande utför och presenterar ett självständigt vetenskapligt arbete. Det färdiga arbetet presenteras skriftligt, i form av en vetenskaplig uppsats, samt genomen muntlig presentation.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler