Hoppa till huvudinnehåll

För dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner – eller bidra till kritisk reflektion vid beslut och kunskapsanvändning.

Länkstig

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram

Program
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12896

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12899
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12898
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12865

Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12897
Ansökan stängd

Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12864

Kort om programmet

Hur kan vi vara säkra på att vi gör rätt när vi fattar beslut om olika insatser? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering.

Med en examen eller en fristående kurs i evidensbasering får du förutsättningar för att bli en nyckelspelare i tvärprofessionella organisationer.

Om utbildningen

I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man dock ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner.
 På den här utbildningen kommer du att träffa företrädare från olika områden – från hälso- och sjukvården, omsorgen, utbildningsområdet men också  andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv. Vi kommer att arbeta med olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område.
Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var man finns. Nödvändig kunskap kan finnas i forskningslitteraturen, men också i form av externa utvärderingar av verksamheten eller erfarenheter inom organisationen. I grunden handlar det om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss fråga eller problematik. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och hantera kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.
Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger programmet. Länk till institutionens sidor.
Ytterligare information om programmet finns på sidan Mer om programmet Evidensbasering: praktik, teori, kontext.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Instruktioner för ansökan

Du som skickar in material får förtur i urvalet. Bifogat material mejlas till evidensbasering@gu.se

Helfart: Urvalet för 100 procent studiegång sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på språkförmåga, tidigare utbildning och motivation.

Halvfart/tredjedelsfart: Urvalet för 50 och 33 procents studiegång sker utifrån arbetslivserfarenhet. Sökanden med tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare ges företräde.I övrigt baseras urval på antingen:

A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller

B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har, har haft och förväntas ha, i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap.
För mer information kontakta evidensbasering@gu.se.

Urval

Alternativt urval

Praktik

För helfartsstudenter utan anställning är det viktigt att hitta ett "problemområde" att fördjupa sig i med tydlig anknytning till någon verksamhet. Detta är speciellt viktigt i magister- eller masteruppsatser. Vi strävar efter att skapa möjligheter för studenten att skriva sin uppsats i relation till någon verksamhet i kommun, landsting eller vid statlig myndighet där evidensbasering är en viktig del av arbetssättet. Detta sker i dialog mellan studenten, programansvarig och avnämare.

Efter studierna

Du har stor nytta  av verktygen du får i utbildningen för att både tekniskt utvärdera och kritiskt analysera olika forskningsresultat. I princip används evidens inom alla verksamheter.
Allt som görs i samhället idag baseras på kunskap i någon form. Framför allt har evidensbasering blivit viktigt inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Men, även inom en så bred sektor som politik talar man nu om evidensbaserad politik. Du kan jobba med evidensbasering inom företag eller myndigheter som beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, utredare och projektledare. 
Efter masterprogrammet kan du läsa forskarutbildningen i vetenskapsteori.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Eller som fristående kurser. Läsning på tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Därefter kan en masterexamen tas på hel- eller halvfart. Halvfart ger en magisterexamen efter två år och en masterexamen efter fyra år. Helfart ger en magisterexamen efter ett år och en masterexamen efter två år.

För magisterexamen krävs 60 hp av programmets kurser inklusive magisteruppsats om 15 hp. Det innebär ett år på helfart, två år på halvfart eller tre år på tredjedelsfart.

För masterexamen krävs 120 hp av programmets kurser inklusive uppsatsarbeten om totalt 30 hp. Det innebär två år på helfart eller fyra år på halvfart. Det går att öka respektive minska studietakten under programmets gång med viss framförhållning. Inga valbara kurser ingår i examenskraven. När innehållet på någon av programmets kurser har inhämtats på andra kurser kan tillgodoräknande göras.

Se fullständig information i utbildningsplanen.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Undervisningen hålls i våra nya lokaler på Humanisten. Programmet ges av institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.