Länkstig

Carina Gråbacke

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41123 Göteborg
Rumsnummer
L1
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Programansvarig

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41123 Göteborg
Rumsnummer
L1
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Carina Gråbacke

Samspelet mellan ekonomisk utveckling och institutionell förändring utgör grunden för min forskning, vilken är inriktad mot företagande och näringsliv i Sverige under 1900-talet med tyngdpunkten på seklets andra hälft. Jag disputerade i ekonomisk historia 2002 på en avhandling som behandlade utvecklingen inom tre branscher och hur fackförbunden i respektive bransch agerade i relation till förändringarna. Arbetarrörelsen i Sverige har ett mycket starkt inflytande på hur institutioner utformas och rörelsen är därmed en central aktör i utvecklingen av näringslivet. Efter forskarutbildningen påbörjade jag ett post doc-projekt om arbetarrörelsen och företagande, vilket resulterade i boken När folket tog semester (2008). De grundläggande forskningsfrågorna i studien rör sig kring ägarstyrning och strategival i ett företag som hade andra målsättningar än att skapa vinst och en slutsats är att andra mål än lönsamhet verkar skapa stora styrnings- och utvärderingsproblem.  

På uppdrag av fackförbundet IF Metall har jag skrivit om den svenska gruv-, metall- och verkstadsindustrins historia, ett projekt som sträckt sig över snart ett decennium och som behandlar perioden från slutet av 1950-talet fram till nutid. En annan industribransch som jag studerat närmare är den svenska textil- och beklädandsindustrins utveckling sedan början av 1950-talet. Inom ramen för ett projekt, som bland annat finansierats av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, har jag studerat modets roll i den process som lett till att Sverige idag inte har någon beklädnadsindustri kvar. På ett mer generellt plan handlar det om ett konkret exempel på kunskapsekonomins framväxt och övergången från tillverkningsindustri till tjänsteproduktion, en process som jag analyserar i boken Kläder, shopping och flärd (2015). 

För närvarande arbetar jag nästan uteslutande med utbildningsfrågor, främst i min roll som ansvarig för Handelshögskolans ekonomprogram.  

Forskningsområden

  • Business history, Fashion studies

Undervisningsområden

  • Development of the fashion industry and fashion consumption

Utvalda publikationer

Kläder, shopping och flärd. Modebranschen i Stockholm 1945-2010
Gråbacke, Carina

När folket tog semester. Studier av Reso 1937-77
Gråbacke, Carina

Appropriate reactions to globalisation? Interest group theory and trade associations in clothing between 1970 and 2000 a comparison between Denmark and Sweden
Jensen, K., Gråbacke, Carina
Business History, 55:2, s. 215-235, 2013

Teknisk förändring och internationalisering: metall- och verkstadsindustrin under de gyllene åren och 1970-talskrisen
Gråbacke, Carina
Det lyser en framtid: Svenska metallindustriarbetareförbundet 1957-1981, Stockholm : IF Metall, s. 30-255, 2008