Bild
Studenter vid dator
Länkstig

Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext

Program
H2TLK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet behandlar tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling. Till exempel får du en överblick av litteraturförmedlingens olika områden i de tyskspråkiga länderna, främst förlagsväsen, journalistik och litterära utmärkelser. Du gör djupdykningar i olika samtida författarskap samtidigt som du också läser litteraturteoretiska och litteraturhistoriska kurser som sätter den tyska samtids- och efterkrigslitteraturen i ett europeiskt perspektiv.

Om utbildningen

Information auf Deutsch

Huvudområdet genom hela utbildningen är tyska och programmets huvudsakliga frågeställningar gäller därför tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling samt dess olika historiska, teoretiska och internationella kontexter.

Här kan du se vilka valbara kurser som finns inom programmet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Filosofie kandidatexamen, samt 60 högskolepoäng tyska med minst 30 högskolepoäng godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Högskolepoängen i tyska kan ligga utanför kandidatexamen. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6.

Efter studierna

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen inom huvudområdet tyska.

Genom programmet får du en bred kunskapsbas: det förbereder därmed både för ett flexibelt yrkesliv och för forskarutbildning i tyska. Programmets profil knyter samman kultur-, litteraturteoretiska-, (inter)mediala och estetiska diskurser med praxisorientering och handlingskompetens. Detta förbereder för en internationell arbetsmarknad i ständig förändring.

Programmets inriktningar ger möjligheter till befattningar inom exempelvis kultur- och litteratursektorn.

Så är det att plugga

Undervisningen

Tyska är undervisningsspråk i de obligatoriska kurserna inom programmet. Självständigt arbete skrivs på tyska. Övriga kurser ges på engelska, tyska, svenska (om studenten har kunskaper i svenska) eller annat språk som anges i kursplanen för den valda kursen.

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler