Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter vid dator
Länkstig

Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext

Program
H2TLK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet leder fram till en filosofie magister/mastersexamen och riktar sig framförallt mot befattningar inom utbildnings-, kultur- och litteratursektorn.

Om utbildningen

Huvudområdet genom hela utbildningen är tyska och programmets huvudsakliga frågeställningar gäller därför tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling samt dess olika historiska, teoretiska och internationella kontexter.

Undervisningsspråk är tyska inom de obligatoriska kurserna inom programmet. Övriga delkurser kan ges på svenska eller engelska, eller annat språk som anges i kursplanen. Självständigt arbete skrivs på tyska.

Samverkan sker med yrkesfältet för att integrera praktiska och teoretiska moment i utbildningen.

Läs mer om utbildningen här:  https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/tysk-samtidslitteratur-och-k…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Efter studierna

Genom programmet får du en bred kunskapsbas: det förbereder därmed både för ett flexibelt yrkesliv och för forskarutbildning i tyska. Programmets profil knyter samman kultur-, litteraturteoretiska-, (inter)mediala och estetiska diskurser med praxisorientering och handlingskompetens. Detta förbereder för en internationell arbetsmarknad i ständig förändring.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.