Bild
Studenter vid dator
Länkstig

Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext

Program
H2TLK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet behandlar tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling. Till exempel får du en överblick av litteraturförmedlingens olika områden i de tyskspråkiga länderna, främst förlagsväsen, journalistik och litterära utmärkelser. Du gör djupdykningar i olika samtida författarskap samtidigt som du också läser litteraturteoretiska och litteraturhistoriska kurser som sätter den tyska samtids- och efterkrigslitteraturen i ett europeiskt perspektiv

Om utbildningen

Huvudområdet genom hela utbildningen är tyska och programmets huvudsakliga frågeställningar gäller därför tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling samt dess olika historiska, teoretiska och internationella kontexter.

Undervisningsspråk är tyska inom de obligatoriska kurserna inom programmet. Övriga delkurser kan ges på svenska eller engelska, eller annat språk som anges i kursplanen. Självständigt arbete skrivs på tyska.

Samverkan sker med yrkesfältet för att integrera praktiska och teoretiska moment i utbildningen.

Programmet startar varannan hösttermin.

Läs mer om utbildningen här:  https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/tysk-samtidslitteratur-och-k…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Efter studierna

Genom programmet får du en bred kunskapsbas: det förbereder därmed både för ett flexibelt yrkesliv och för forskarutbildning i tyska. Programmets profil knyter samman kultur-, litteraturteoretiska-, (inter)mediala och estetiska diskurser med praxisorientering och handlingskompetens. Detta förbereder för en internationell arbetsmarknad i ständig förändring.

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler