Länkstig

Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter

Kurs
SK1215
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27611
Ansökan stängd

Kort om kursen

Att delegera politiskt makt är förenat med en del generella problem. I den här kursen går vi igenom den första länken i delegeringskedjan - vad händer när makten lämnas från folket till deras valda politiker? Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv på demokratisk delegering och hur den går till i praktiken. Vi jämför hur demokratisk delegering går till i olika politiska system på global, nationell och regional nivå.

Om utbildningen

Kursen är inriktad på den första länken i delegeringskedjan som är när medborgarna överlämnar makt till politiska representanter. Vi studerar delegationskedjans institutionella förutsättningar, som valsystem och valadministration, och vilka det är som spelar huvudrollen – det vill säga partier, kandidater och väljare. Kursen tar upp olika grundläggande mekanismer bakom maktöverlämning, som till exempel nomineringar, demokratiska val och regeringsbildning.

Med utgångspunkt i olika demokratimodeller och modeller för delegering diskuterar vi hur den representativa demokratin bör fungera och undersöker hur den i praktiken fungerar i olika länder. En stor del av kursen handlar om att jämföra grundläggande principer för delegering med aktuell forskning om olika länders sätt att lösa delegeringsproblematiken.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i minst 60 hp samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs kan du identifiera problem och ge exempel på lösningar i fall som rör delegering av makt från medborgare till valda representanter. Du kan arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive korrekt citationsteknik och referenshantering samt uttrycka dig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger främst på föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska men litteratur på engelska kan förekomma.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands