Bild
Kopplingar mellan data i stora datamängder
Länkstig

Data science - big data

Området data science handlar om hur man behandlar, analyserar och utvinner kunskap från mycket stora datamängder, det man brukar kalla ”big data”. Området växer just nu lika explosionsartat som datamängderna i sig och en av de största utmaningarna är den att få till den tvärvetenskapliga kompetens som behövs för att få ut mesta möjliga av datamängderna.