Länkstig

Barn, ungdom och familj

Kurs
SQ4241
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17900

Kort om kursen

I denna kurs arbetar vi med livsvillkor och sociala sammanhang för barn, ungdomar och familjer. Du lär dig kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som förbereder dig för socialt arbete med människor i utsatta livssituationer.

Om utbildningen

Kursen är en av tre kurser inom profilområdet barn och familj. Det övergripande syftet är att lära sig kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som förbereder för socialt arbete med barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer. I fokus är utsatthetens olika livsvillkor och sammanhang på individuell, social och strukturell nivå, däribland våld i nära relationer, ungdomstiden som livsfas och ungdomars samhälleliga ställning. Kursen fokuserar också på det sociala arbetets handlingsstrategier, insatser och metoder för barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer; professionellt förhållningssätt och självkännedom samt yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.

Kursen har en socialkonstruktionistisk ansats. Studenten får fördjupa sina färdigheter i att beakta och värdera aktuell forskning inom profilområdet och att analysera hur teoretiska perspektiv präglar förståelser av, och socialt arbete med, utsatta livsvillkor för barn, ungdomar och familjer. Samhälleliga, kulturella, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska aspekter diskuteras, liksom betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisning består av läraktiviteter i varierande former såsom workshoppar, seminarier, grupparbeten, samtalsövningar och föreläsningar. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför universitetets lokaler och i internetbaserad form.