Länkstig

Barn, ungdom och familj

Kurs
SQ4241
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27900
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är en av tre kurser inom profilområdet barn och familj. Det övergripande syftet är att studenten lär sig kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som förbereder för socialt arbete med barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer.

Om utbildningen

Kursen har fyra övergripande och delvis överlappande teman:
• Risk- och skyddsfaktorer på individuell, social och strukturell nivå för barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer
• Metoder och förhållningssätt i socialt arbete med barn, unga och familjer
• Utredningsarbete inom myndighetsutövande praktik
• Reflektion över professionella förhållningssätt och den komplexitet som på olika nivåer präglar socialt arbete med barn, unga och familjer.
I kursen kombineras teoretisk undervisning och litteratur med exempel från det praktiska sociala arbetet genom bland annat gästföreläsningar från fältet. Undervisningen innefattar också praktiska övningar inom samtal och utredning.
Kursen behandlar bland annat samhälleliga, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska perspektiv samt betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått kursen KSO001 Socialt arbete och välfärdspolitik för kompletterande socionomutbildning, 10 hp, enligt utbildningsplan för kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen, med godkänt resultat.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisning består av läraktiviteter i varierande former såsom workshoppar, seminarier, grupparbeten, samtalsövningar och föreläsningar. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför universitetets lokaler och i internetbaserad form.