Länkstig

Barn- och ungdomskultur - Magisteruppsats

Kurs
BOU230
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22762
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen består av att du arbetar självständigt med ditt magisterexamensarbete. Utöver den individuella handledningen hålls seminarier där du och dina medstudenter diskuterar era pågående arbeten. Kursen examineras genom att du försvarar ditt examensarbete vid ett seminarium samt att du opponerar på en medstudents examensarbete.

Kursen syftar till att fördjupa förmågan att planera, genomföra och redovisa forskningsuppgifter inom forskningsfältet barn- och ungdomskultur för specifika målgrupper inom akademin eller i det omgivande samhället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå, varav minst 15 hp i Barn- och ungdomskultur på avancerad nivå eller motsvarande, samt metodkursen ET2101 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.