Länkstig

Avancerade metoder för infektionsimmunologi och infektionsgenomik

Kurs
BMA131
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen lär dig att tillämpa avancerad metodik vid studier av protektiv immunitet och mikrobiell genomik. Kursen ger en fördjupning i vaccination, grundläggande vaccinologi, vaccinutveckling, antimikrobiell resistens och mikrobiell genomik samt tar upp metoder som DNA-sekvensering, mätning av T- och B-cellsvar via proliferations- och cytokinsvarsanalyser samt detektion av antikroppssvar. Metoderna gås igenom både praktiskt och teoretiskt.

Metodernas styrkor och svagheter tas upp och diskuteras.

 Efter kursen förväntas du kunna välja lämplig metodik och tolka resultat utifrån frågeställningar som tex antimikrobiell resistens, vaccinationsstatus, mikrobiellvirulens och arttillhörighet. Du ska kunna kommunicera dina metodkunskaper inom och utanför det vetenskapliga samhället. Kursen ges som fyra schemalagda veckor med eget arbete mellan träffarna.

Läs vidare om kursen här: 
https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande inom biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, molekylärbiologi, odontologi, medicin, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande som inkluderar grundläggande mikrobiologi, immunologi och molekylärbiologi. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6 är ett krav.