Länkstig

Avancerad läkemedelskemi

Kurs
KEM760
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21661
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Avancerad läkemedelskemi ger dig fördjupade kunskaper i design, syntes och biologisk evaluering av små organiska substanser som potentiella "lead compounds".

Efter kursen förväntas du kunna

 • beskriva strategier för design och syntes av potentiella "lead compounds"
 • förklara viktiga metoder och teorier för design och syntes av "lead compounds"
 • beskriva metoder för biologisk evaluering av substanser
 • använda datorbaserade metoder (computational chemistry) för att designa potentiella "lead compounds" samt för att studera och lösa läkemedelskemiska problem
 • utföra grundläggande retrosyntetisk analys
 • föreslå syntesmetoder för läkemedelssubstanser
 • förklara viktiga metoder och teorier för evaluering av "lead compounds" och tillämpa dem på konkreta fall
 • kritiskt analysera vetenskapliga publikationer
 • redogöra för och diskutera dina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna, både muntligt och skriftligt.

Kunskaperna är nödvändiga för fortsatta högre studier i läkemedelskemi.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkända kurser omfattande 90 hp inom ämnet kemi, inklusive kurserna KEM815, Avancerad organisk kemi (15 hp) och KEM825 Organisk kemi och läkemedelskemi (10 hp), eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

 • Masterprogram i kemi (N2KEM)
 • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL).

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, livsmedelsföretag eller analys- och synteslaboratorier, med såväl laborativt arbete som forskning och utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, projektuppgifter, datorlaborationer och litteraturseminarier. Gruppövningar, projektuppgifter, datorlaborationer och seminarier är obligatoriska. 

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler