Bild
Teaterstudenter
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FATA
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95T

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning är en ettämnesinriktning mot ämnet teater. För att söka teater som kombineras med annat ämne, välj inriktningen Förstaämne: Teater.

På ämneslärarprogrammet i teater får du bland annat arbeta med skådespeleri, regi, skriva egen dramatik och studera teaterhistoria. Genom kompetenta lärare inom pedagogik och teater samt genom specialister inom scenografi, kostym, smink, ljus- och ljuddesign får du möjlighet att utvecklas som pedagog och i ditt eget konstnärskap.

Andra

Om utbildningen

Lärare i ämnet teater

Göteborgs universitet erbjuder utbildning till teaterlärare inom ämneslärarprogrammet. Utbildningen riktar sig mot arbete i gymnasieskolan och de teaterkurser som finns inom det estetiska programmet, programfördjupningar inom övriga program och i kurser inom individuellt val. Du kan också arbeta med teater i grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra pedagogiska sammanhang utanför skolans värld.

Utbildningen har som syfte att ge en bred och gedigen kunskap om läraryrket med utgångspunkt i ämnet teater och att utveckla en bred grund som är användbar i många olika undervisningsmiljöer. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen och ger dig den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet.

I utbildningen ingår utöver kurserna i ämnet en gemensam del för alla lärarstudenter, den utbildningsvetenskapliga kärnan, och du har praktik (VFU) under motsvarande en termin.

Då VFU-platser är begränsade inom ämnet kan du VFU-placeras utanför Göteborgsregionen.

Programmet är Sveriges enda ämneslärarutbildning i teater på högskolenivå. Den sammanlagda studietiden är fem år.

Programstudievägledning

Studievägledning för Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet teater >>

Frågor om ämnet? Kontakta Maria Björling maria.bjorling@gu.se eller

Carl Michael Karlsson: carl.michael.karlsson@gu.se

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i teater

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i teater. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet. Utbildningstillfället kan komma att ställas in vid för få behöriga sökanden.

More information about Arbetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Då VFU-platser är begränsade inom ämnet kan du VFU-placeras utanför Göteborgsregionen.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare. Observera att särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning kan förekomma på VFU-skolan.

Du studerar i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö vid Högskolan för scen och musik och på några av universitetets andra institutioner för att utveckla dina egna färdigheter samt dina lärarkunskaper. Vid Högskolan för scen och musik utbildas musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare och har en omfattande forskarutbildning.