Bild
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater

Program
L1ÄGY-FTAG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1L96I

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning gäller teater som förstaämne i kombination med annat ämne. Teater som ettämnesinriktning heter Teater, ett ämne med fördjupning.

På ämneslärarprogrammet i teater får du bland annat arbeta med skådespeleri, regi, skriva egen dramatik och studera teaterhistoria. Genom kompetenta lärare inom pedagogik och teater samt genom specialister inom scenografi, kostym, smink, ljus- och ljuddesign får du möjlighet att utvecklas som pedagog och i ditt eget konstnärskap.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Lärare på gymnasiet i ämnet teater och annat ämne

I tvåämnesvarianten läses teater som första- eller andraämne. Om du väljer teater som enda ämne eller som förstaämne gör du praktik samt skriver dina självständiga arbeten inom teaterämnet. Kurserna omfattar sammanlagt 120 hp och har som syfte att ge dig en gedigen kunskap i ämnet teater. Om du väljer teater som andra ämne läser du 90 hp teater. Utbildningen riktar sig mot arbete i gymnasieskolan och de teaterkurser som finns inom det estetiska programmet.

Programmet är Sveriges enda ämneslärarutbildning i teater på högskolenivå. Den sammanlagda studietiden är fem år.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet teater >>

Frågor om ämnet? Kontakta Maria Björling maria.bjorling@gu.se eller

Carl Michael Karlsson: carl.michael.karlsson@gu.se

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i teater

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i teater. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet. Utbildningstillfället kan komma att ställas in vid för få behöriga sökanden.

More information about Arbetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

Då VFU-platser är begränsade inom ämnet kan du VFU-placeras utanför Göteborgsregionen.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Du studerar i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö vid Högskolan för scen och musik och på några av universitetets andra institutioner för att utveckla dina egna färdigheter samt dina lärarkunskaper. Vid Högskolan för scen och musik utbildas musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare och har en omfattande forskarutbildning.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.