Länkstig

Äldre och åldrande

Kurs
SQ4246
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27905
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar äldre och åldrande utifrån teman som livsvillkor, familjeförhållanden, boendesituation och hälsa. Vi diskuterar också samhällets insatser, aktuell forskning och metoder i socialt arbete.

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för äldreomsorgens olika verksamhetsfält, men också till dig som har ett allmänt intresse för äldre människors och närståendes vardag och levnadsvillkor i en samhällelig kontext.

Om utbildningen

Ytterligare fokusområden för denna kurs är klass, kön och etnicitet i socialt arbete och hur våld i nära relationer kan hanteras. Kursen har en konstruktionistisk ansats och fokuserar äldre och åldrande utifrån sociala, socialpsykologiska och strukturella teoretiska perspektiv.

Följande teman behandlas:

 • historiska och aktuella livsvillkor för äldre med särskilt
  fokus på sociala sammanhang, familjeförhållanden, boendesituation, sociala
  relationer, hälsa samt livsåskådningsfrågor i livets slutskede
 • samhällets insatser för äldre, de metoder som använts i det
  sociala arbetet samt aktuell forskning inom området
 • betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och
  kön/genus för det sociala arbetet med äldre
 • hur våld i nära relationer kan förstås och hanteras i det
  sociala arbetet med äldre 
 • professionellt förhållningssätt, organisatoriska, juridiska
  och normativa aspekter på det sociala arbetet med äldre samt yrkesrollen i ett
  myndighetsutövande perspektiv

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisning består av föreläsningar, seminarier med
delvis förberedande moment samt studiebesök.