Länkstig

Aktionsforskning som forskningsfält

Kurs
PDA109
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29250
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om aktionsforskningens vetenskapsteoretiska grunder och vad som utmärker nordisk aktionsforskning. Kursen kommer att gå på halvfart på distans, det står felaktigt att den ska ges på campus men det är alltså distans som gäller.

Om utbildningen

Kursen är indelad i två delmoment där det första momentet behandlar vetenskapsteori mer allmänt och därefter följer en fördjupning om aktionsforskning och dess relation till vetenskapsteori. Ett inslag kommer att handla om olika begrepp och definitioner som återkommer i litteraturen och som behöver bearbetas i relation till vetenskapliga texter, men också i relation till vår vardagliga förståelse av dem.

I det andra momentet behandlas de nordiska grunderna för utveckling av aktionsforskning inom utbildningsfältet genom studenternas egna litteratursökningar och analys med hjälp av kurslitteratur som behandlas vid seminarier.

Litteraturseminarierna är centrala i hela kursen och de är ett moment vi önskar förstärka, utveckla men också fördjupa kunskaperna i. Dialog och samtal om text är därför en röd tråd genom kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng eller examen från personalvetenskapligt program med 180 högskolepoäng ger behörighet.

Dessutom krävs godkänt resultat på en av kurserna Aktionsforskning och skolutveckling (PDA104), eller Metoder för utveckling av undervisning (DID502), eller kurs med motsvarande innehåll.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.