Bild
Länkstig

3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvsstudier

Kurs
AE2052
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12053
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Denna kurs kommer att ge studenterna färdigheter att skapa 3D-modeller av kulturarvför digitala utställningar. Sådana modeller är en värdefull resurs för att demokratisera kulturarvet eftersom det ger möjlighet att distribueras och visas brett för analys, visning och distribution. Kursen kommer även att problematisera digitala utställningar och museer och ge en djupare förståelse för de omgivande etiska frågeställningarna. Ett fokus kommer att vara de komplexa frågorna kring teorin om digital arkeologi såväl som arkeologi i offentligheten, kritisk kulturarvsförvaltning samt teorier om människans vision runt datavisualisering. Detta kommer att diskuteras kritiskt och på djupet.

3D-modellering
Kursen följer en praktisk undervisningsfilosofi vilket innebär att studenterna bekantar sig med programvara för 3D-modellering. Kursen ger även fördjupandekunskaper om olika tekniker som fotogrammetri, laserskanning och andra visualiseringsmetoder. Fokus kommer att läggas på modelleringar som enkelt kan integreras i digitala utställningar och göra det möjligt för studenterna att skapa sina egna 3D-modeller och presentera dem på ett meningsfullt sätt. Detta inkluderar förståelsen för vikten av para- och metadata, hur man hämtar dessa data i samarbete med museer och den privata sektorn, och hur sådan data och dess tolkningar kan presenteras etiskt.

Långsiktig hållbarhet
Eftersom kursen kommer att fokusera på överförbara färdigheter kommer undervisningen att erbjuda långsiktig hållbarhet för deltagarna. Som sådan kommer kursen att ge studenterna möjlighet att skaffa 3D-data, formulera lämpliga forskningsfrågor och besvara dem med hjälp av en passande teoretisk ram.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en filosofie kandidat (180 hp), av vilka 90 hp inom ämnet arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt kulturarvsstudier. Även utbildningar inom det samhällsvetenskapliga området, såsom digital humaniora, kan antas till kursen med motsvarande förkunskaper. För Digital humaniora fordras 60 hp i kurser från programmets basår.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.