Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Seniorakademien vid Göteborgs universitet är en ideell förening av pensionerade professorer med tidigare eller nuvarande vetenskaplig verksamhet vid universitet/högskolor i Göteborg. Seniorakademien bildades 2004, men föregicks av aktiviteter under namn av ”Seniorpoolen”.

Seniorakademiens syfte är:

  • att vara en mötesplats för akademiska seniorer och främja deras ämnesöverskridande intressen och behov av kollegial samvaro. Föreningen arrangerar sålunda regelbundet sammankomster med inslag av föredrag (av både medlemmar och inbjudna), lärda samtal, information och debatt om universitetets fortsatta utveckling samt tillbakablickar på dess historia.
  • att vara en kunskapsresurs – för såväl de studerande vid universitetet som för en intresserad allmänhet – och att medverka i olika föreläsningsverksamheter.
  • att erbjuda mentorskap åt studerande vid universitetet, både på grund- och doktorandnivå. Seniorerna är rika på erfarenhet och tid och har inga maktrevir att bevaka.
  • att verka för att värdefull dokumentation om universitetets verksamhet inte går förlorad, att etablera ett vetenskapshistoriskt filmarkiv, som innehåller videodokumentationer av forskares livsgärningar och mångåriga erfarenheter inom olika ämnesområden, samt att tydliggöra de aktiviteter som emeriti ägnat sig åt efter pensioneringen.
  • att finansiera sina verksamheter via medlemsavgifter och externa anslag.