Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Skrifter

Som ytterligare ett led i att dokumentera universitetets historia ger Seniorakademien ut skrifter om universitetets verksamhet,

Otium emeritorum

Skriften belyser emeritis verksamhet efter pensionering. Den ger exempel på hur de flesta av universitetets emeriti ägnar sin tid åt fortsatt forskning och handledning, långt upp i åldrarna. De tio emeriti som medverkar i boken har varit pensionerade i minst tio år. Den äldste i sjutton år. Det lilla urvalet representerar fem fakulteter.

Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet

Totalt 50 ämneshistoriker presenteras i en skriftserie om fem antologier.

Del 1: Allmän medicin. Arbetsvetenskap. Fysik. Klinisk immunologi. Latin.  Marin botanik. Oral och maxillofacial kirurgi. Pedagogik. Religionsvetenskap. Sociologi

ISBN 978-91-981428-0-8.

Del 2: Klinisk bettfysiologi. Matematisk statistik. Njurmedicin. Onkologi. Ortodonti. Radiologi. Rehabiliteringsmedicin. Scenisk/musikalisk kommunikation och dramatik. Språkvetenskaplig databehandling. Systematisk botanik

ISBN 978-91-981428-1-5.

Del 3: Biblioteks-och informationsvetenskap. Engelska. Historia. Historiedidaktik. Humanekologi. Neonatologi. Neurofysiologi. Psykologi. Statsvetenskap. Vårdvetenskap.

ISBN 978-91-981428-2-2

Del 4: Algebraisk geometri, talteori och algebra. Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Genetik. Idé-och lärdomshistoria. Litteraturämnet. Organisk kemi. Romanska språk. Slaviska språk. Socialt arbete.

ISBN 978-91-981428-3-9

Del 5: Allmän språkvetenskap. Antikens kultur och samhällsliv. Arkeologi. Bibelvetenskap. Ekonomisk geografi. Histologi. Mikrobiologi. Molekylfysik. Musik och samhälle. Vetenskapsteori.

ISBN 978-91-981428-4-6

Skriftserien finns att ladda ner genom https://gupea.ub.gu.se/

Minnen från studenttiden vid Göteborgs universitet

Skriften är en antologi med nio författare och innehåller ett halvt sekels studentminnen – från 1948 till slutet av 1990-talet. 

 ISBN 978-91-981428-5-3