Bild
Samarbete är en hörnsten på Göteborgs universitet
Som anställd vid Göteborgs universitet har du tillgång till en rad förmåner och försäkringar.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Förmåner och försäkringar vid Göteborgs universitet

Som anställd vid Göteborgs universitet har du tillgång till en rad förmåner och försäkringar.

Semester

Från och med året du fyller 40 år har du 35 semesterdagar om året. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 dagar, och grundsemestern är 28 dagar. Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

Föräldrapenningtillägg

För varje dag du tar ut föräldrapenning över grundnivå från Försäkringskassan utbetalas ett föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket.

På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldrapenningtillägget 90 procent av daglönen.

Friskvårdsersättning

Som anställd får du bidrag till motion och/eller annan friskvård och har också möjlighet till friskvård på betald arbetstid, en timma per vecka.

Friskvårdsersättningen är för närvarande upp till 2 000 kronor per år, och utgår i proportion till hur länge en person varit anställd under året.

Sjuk- och hälsovård

Du får gå till läkare, tandläkare, mödravårds- och blodgivningscentral på betald arbetstid. Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.

Alla anställda omfattas av företagshälsa när det gäller arbetsrelaterade besvär.

Vid sjukskrivningar över 14 dagar betalar arbetsgivaren sjukpenningtillägg. Tillägget är 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket.

Försäkringar

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Kompletterande ersättning kan också betalas ut enligt avtal om ersättning vid personskada.

Vid tjänsteresa omfattas alla anställda av tjänstereseförsäkringen.

Tjänstegrupplivförsäkringen ger ett ekonomisk skydd för efterlevande i samband med dödsfall.

Läs mer på Arbetsgivarverkets webbplats

Pension

Som anställd omfattas du av tjänstepensionsavtal (PA 16).

Läs mer på Statens tjänstepensionsverks webbplats.

Om vissa förutsättningar är uppfyllda finns möjlighet att ansökan om delpension.

Det finns möjlighet att löneväxla del av lön till pension.