Bild
Porträtt av Philipp Klahn. Philipp har skyddsglasögon och handskar på sig och håller upp ett provrör.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Medarbetarporträtt: Philipp Klahn, universitetslektor

Philipp Klahn är universitetslektor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Förutom att undervisa i organisk och medicinsk kemi på Natrium leder han en forskargrupp som fokuserar på upptäckten av läkemedel baserade på naturliga produkter, design av bioresponsiva verktygskomponenter och framställning av läkemedelskonjugat riktade mot extracellulära mål för att behandla infektionssjukdomar och cancer.

Varför sökte du dig till Göteborgs universitet?

Positionen rekommenderades till mig av en kollega. Till en början hade jag aldrig planerat att flytta utomlands, men under mitt första besök vid Göteborgs universitet insåg jag snabbt de unika möjligheterna som mötte mina forskningsbehov, såsom tillgång till avancerad forskningsutrustning och teknologier som erbjuds vid universitetets kärnverksamheter.

Utöver den positiva arbetsmiljön och universitetets förmåner, var också det bra skolsystemet och den underbara svenska naturen något som påverkade mitt beslut att flytta till Göteborg.

Hur kan en arbetsdag se ut?

En typisk arbetsdag börjar vanligtvis med att jag möter min forskargrupp för att diskutera framstegen i våra olika projekt och utveckla nya idéer för utformningen av läkemedel. Efter det kan jag ha möten med samarbetspartners, arbeta med mina kollegor på den senaste manuskriptet för en publikation eller undervisa inom ämnena medicinsk och organisk kemi. Tack vare den kompetensutveckling som erbjuds av universitetet, har jag förbättrat mina kunskaper och färdigheter om vad bra undervisning innebär. Något som har hjälpt mig att växa som lärare!

Att träffa mina kollegor för en lunchpaus är en viktig social del av min dag eftersom vi ofta löser mindre problem eller utvecklar nya projektidéer tillsammans under livliga lunchdiskussioner. 

Träd med gula blad hänger upp och ner i en stor byggnad med trappor längs sidorna.
Natrium på Medicinareberget.
Foto: Philipp Klahn

Vad är det bästa med att jobba på Göteborgs universitet?

Jag uppskattar den stora variationen i mitt arbete som sträcker sig från diskussioner med kollegor, undervisning och handledning av studenter, laborativt arbete och samarbete med min forskargrupp.

Arbetsmiljön vid GU ger mig utmärkta förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet. Tack vare den platta hierarkin känner jag att vi kan diskutera fritt med varandra och personliga initiativ välkomnas, vilket skapar en miljö där innovation och samarbete kan blomstra. Självklart underlättas detta ytterligare av att jag har fantastiska kollegor.