Bild
Foto: Mspoint/AdobeStock
Länkstig

Barn som professionella influencers och internetkändisar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2,9 M SEK
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Projektet undersöker barns perspektiv på att vara en professionell influencer, med betalda samarbeten med företag. Vidare studeras hur såväl sociala kategorier (såsom ålder, klass och kön) som olika digitala plattformar, bilder och reklaminnehåll, verkar för hur barninfluencerkulturen tar form och vidmakthålls. Projektet belyser också de förändrade förhållanden som uppstår mellan barn och vuxna när barninfluencerkulturen växer sig stark och hur relationerna mellan barndom, arbete och fritid förändras i dagens digitala kultur.

Om forskningsprojektet

I takt med att det digitala samhället intensifieras och förändras, utmanas också innebörden av vad det innebär att vara barn. Sociala medier är en central del i svenska barns vardag. De umgås med vänner, spelar onlinespel, producerar innehåll och följer vloggar och influencers på olika plattformar. Antalet barn som kallar sig professionella influencers, internetkändisar, med betalda samarbeten med företag, ökar. Det väcker viktiga frågor kring hur barn och vuxna ser på gränserna mellan underhållning, arbete, fritid och ansvar. Man kan prata om en professionalisering av barnen. Det finns förvånansvärt få befintliga studier om barns perspektiv på att vara en influencer eller internetkändis och på hur barn skapar mening, producerar och förhandlar om innebörder från olika medier. 

Projektets syfte är att belysa hur barn själva ser på att vara en influencer. Projektet är tvärvetenskapligt och bedrivs i skärningspunkten mellan barndomsstudier, konsumtionsforskning och digital visuell kultur. Med utgångspunkt i webmaterial, intervjuer med barninfluencers 9-13 år och deras föräldrar lyfter projektet fram ny kunskap om hur unga människor lever och relaterar till sina digitala liv. Projektet belyser dessutom de förändrade förhållanden som uppstår mellan barn och vuxna när barninfluenser kulturen växer sig stark.

Projektmedlemmar

Ylva Ågren, universitetslektor, projektledare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Anna Sparrman, professor
Tema Barn, Linköpings universitet