Länkstig

Tobias Pettersson

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: musik, dans och teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Utbildningsledare

Konstnärliga fakultetskansliet
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Om Tobias Pettersson

Som utbildningsledare är jag ett stöd för institutionernas arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inte minst med det systematiska kvalitetsarbetet och fakultetens uppdrag inom lärarutbildningen.

Parallellt med arbetet som utbildningsledare är jag lektor i musikpedagogik (10%), där jag bland annat handleder examensarbeten inom Ämneslärarprogrammmet (musik).

Något om min bakgrund

Från andra halvan av 1990-talet, med avbrott för en forskarutbildning i musikvetenskap (jag disputerade 2004), var jag verksam som universitetslärare och kursledare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet, inom såväl fristående kurser som programutbildningar av olika slag (inom musik- och kulturområdet, och lärarutbildning). Vid Linnéuniversitetet var jag också studierektor under en period.

Mellan 2008 och 2015 arbetade jag som utbildningshandläggare (från 2011 utbildningsledare) vid Lärarutbildningsnämndens kansli, Göteborgs universitet. Närmast kommer jag från en tjänst som utbildningskoordinator vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistisk fakultet.

Åren 2012–2014 har jag varit projektledare, dels för olika utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen, dels vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum för det av Utbildningsnämnden initierade projektet ”Utveckling av en fakultetsanpassad, webbaserad verktygslåda till stöd för lärande för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet”.

Som musikforskare är jag primärt intresserad av hur musikaliska och musikvetenskapliga traditioner uppstår och av villkoren för dess fortsatta existens. Jag har sedan 1990-talet varit involverad i ett musikaliskt jämställdhetsarbete, och bidrog till exempel med en essä till Plats på scen (SOU 2006:42). Hösten 2014 var jag inbjuden av Statens musikverk för att bidra till myndighetens pågående jämställdhetsintegreringsarbete.