Länkstig

Terje Jansson Timan

Om Terje Jansson Timan

Terje Jansson Timan ingår som forskare vid Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgsuniversitet, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.

Han disputerar den 24 november 2023, med doktorsavhandlingen: Morbidity and mortality following Standardised perioperative Management of patients operated with acute Abdominal Surgery in a High-risk emergency setting

Läs mer om hans avhandling: Minskad dödlighet efter akut bukoperation