Bild
Personer står framför dataskärmar
Svensk cybersäkerhet – hur påverkar det relationerna mellan stat och medborgare?
Foto: Shutterstock
Länkstig

Cybersäkerhet och ansvarets politik: Omförhandlingar av stat-medborgare relationer i en digital demokrati

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 782 000
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Uppsala universitet och Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Internets icke-rumslighet och globala arkitektur kan göra det svårt att spåra attacker och inte minst att lagföra brott under befintliga jurisdiktioner. Det har gjort att flera aktörer efterfrågar ny ansvarsfördelning för att minimera hotbilden.
I det här projektet studerar vi ansvarspolitiken i cybersäkerhetsdiskursen, och analyserar hur cybersäkerhet omförhandlar roller och ansvar i samhället i stort, inklusive relationer mellan stat och medborgare.
Utgångspunkten för projektet är att ansvar inte är en strikt teknisk eller juridisk fråga, utan i första hand en politisk. Empiriskt genomför projektet en detaljerad och systematisk analys av hur ansvar artikuleras i svensk diskurs om cybersäkerhet och hos internationella partnerländer. Fokus ligger på parlamentariska debatter och kommunikation från statliga myndigheter.