Länkstig

Sari Nauman

Universitetslektor, biträdande

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sari Nauman

Presentation

Docent i historia vid Göteborgs universitet och Pro Futura Scientia XVII Fellow vid Swedish Collegium of Advanced Studies, Riksbankens Jubileumsfond.

Mina forskningsintressen rör tidigmodern politisk kultur, särskilt hur dåtidens människor hanterade ovisshet och osäkerhet i det svenska väldet. Jag arbetar mycket med teori- och metodfrågor, och använder mig av begrepp som tillit/kontroll, privat/publikt och främlingskap/identitet för att förstå historien. Med en bakgrund i statsvetenskap, praktisk filosofi och internationella relationer arbetar jag ofta tvärvetenskapligt.

För närvarande leder jag två projekt:

- Outsiders Within: Internally Displaced Persons in Early Modern Europe, finansierat av SCAS/RJ 2023-2028. Projektet undersöker tidigmoderna förekomster av europeiska internflyktingar. Det synliggör den gömda historien om dessa avsevärda folkgrupper som levde i statsformeringens skugga, och analyserar hur de förhandlade kring samhörighet och beskydd med centrala myndigheter och lokalsamhällen. Syftet är att utreda hur myndigheter, lokalsamhällen och internflyktingar artikulerade skyddsansvar innan nationalstater och idéer om medborgarskap var på plats. Mer information finns här: https://www.gu.se/forskning/outsiders-within-internflyktingar-i-det-tidigmoderna-europa

- Humanitarian Great Power? The Local Reception of Refugees in Sweden, 1700-1730, finansierat av Vetenskapsrådet 2023-2025. När tar vi ansvar för att skydda andra? Under det stora nordiska kriget flydde ca. 20–30.000 svenska undersåtar från Finland och Sveriges baltiska territorier från ryska anfall. Den svenska kungamakten beslöt att samtliga skulle tas emot i Sverige, och utifrån den informationen har tidigare forskare antagit att flyktingarna blev väl emottagna. Men även om policyer om flyktingmottagande formulerades centralt, så implementerades de lokalt, och i sitt beslut om att motta eller avvisa flyktingar beaktade lokalsamhällena också den egna säkerheten. Det här projektet syftar till att analysera hur lokalsamhällen och flyktingar tillsammans förhandlade om flyktingarnas skyddsbehov, och vägde det behovet mot lokalsamhällenas krav på egen säkerhet. Mer information finns här: https://www.gu.se/forskning/humanitar-stormakt-det-lokala-flyktingmottagandet-i-sverige-1700-1730

Jag deltar också i följande projekt:

- Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900, finansierat av Östersjöstiftelsen 2019-2021, tillsammans med Leif Runefelt, Wojtek Jezierski och Christina Reimann. Projektet behandlar mottagandet och avvisandet av främlingar i kustområden utifrån ett säkerhetsperspektiv. Mitt delprojekt berör migration från och inom det svenska riket under 1600- och 1700-talen. Detta projekt är förlagt till Södertörns högskola.

Länk till publikationer m.m.:

https://sarinauman.academia.edu/