Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sari Nauman

Postdoktor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J653
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sari Nauman

Presentation

Född 1981. Disputerade 2017 i historia vid Göteborgs universitet på avhandlingen Ordens kraft: Politiska eder i Sverige 1520-1718 (Lund: Nordic Academic Press). Tidigare har jag studerat statsvetenskap, praktisk filosofi, nationalekonomi m.m.

Mina forskningsintressen rör tidigmodern politisk kultur, särskilt hur dåtidens människor hanterade ovisshet och osäkerhet i enskilda situationer. Jag arbetar mycket med teori- och metodfrågor, och min forskning kretsar kring begrepp som tillit/kontroll, privat/publikt, migration, identitet, uppror och informationsförmedling (hemligheter, manipulation, löften).

För närvarande arbetar jag med två projekt:

- Hidden Rebellions: Information Control in Sweden, 1680-1720, finansierat av Vetenskapsrådet 2020-2022. Inom projektet undersöker jag hur befattningshavare på olika nivåer förmedlade information om våldsamma protester gentemot överheten, centralt och lokalt, samt hur de inblandade hanterade frågor om privat och publikt/offentligt. Under 2020 och 2021 arbetar jag inom projektet som gästforskare vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet.

- Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900, finansierat av Östersjöstiftelsen 2019-2021, tillsammans med Leif Runefelt, Wojtek Jezierski och Christina Reimann. Projektet behandlar mottagandet och avvisandet av främlingar i kustområden utifrån ett säkerhetsperspektiv. Mitt delprojekt berör migration från och inom det svenska riket under 1600- och 1700-talen. Detta projekt är förlagt till Södertörns högskola.