Länkstig

Wojtek Jezierski

Universitetslektor

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Wojtek Jezierski

Om mig

Jag är docent i historia, anställd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Jag disputerade 2010 vid Stockholms universitet på en avhandling med titeln Total St Gall: Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. 2016 blev jag docent vid Göteborgs universitet. Min senaste monografi Risk, Emotions, and Hospitality in the Christianization of the Baltic Rim, 1000-1300 är publicerat med Brepols (2022).

Min forskning har handlat om känslohistoria och kulturmöten under tidig och hög medeltid, legitimering av eliter, ritualer, samt helgonkulter främst i Europas periferier, med Östersjöområdet som särskild tyngdpunkt. Jag har stort intresse av teori- och metodfrågor samt tvärdisciplinära ingångar i medeltidsforskningen.

Aktuella projekt och befattningar:

Jag leder projektet Ambiguities of Hospitality: Intercultural Integration and Conflict in Host-Guest Relations on the European Borderlands, c. 1000-1350 finansierat av Vetenskapsrådet (2022-2024).

Tidigare befattningar och projekt:

Jag har tidigare forskat och undervisat vid Stockholms universitet, Universitetet i Oslo, Södertörns högskola, Örebro universitet och har haft längre forskningsvistelser vid Westfälische Wilhelms-Universität Münster, vid Deutsches Historisches Institut (Warszawa) samt vid Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) der Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien).

Till nyligen har jag jobbat i ett samarbetsprojekt mellan Polen och Norge Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the ELITES in Poland and Norway, c. 1000-1300 finansierat av National Science Centre i Polen (2021-2024).

Forskning

  • Kloster som maktinstitutioner
  • Kulturmöten under medeltiden
  • Missions- och korstågshistoria i Östersjöområdet
  • Historia av gästfrihet och känslohistoria
  • Legitimering av politiska eliter