Bild
None
Assault on a convoy. Källa: Wikimedia.
Foto: Illustratör: Sebastiaen Vrancx
Länkstig

Outsiders within: Internflyktingar i det tidigmoderna Europa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2028
Projektägare
Institutionen för historiska studier, Swedish Collegium of Advanced Studies (SCAS)

Finansiär
Swedish Collegium of Advanced Studies (SCAS), Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Projektet undersöker tidigmoderna förekomster av europeiska internflyktingar. Det synliggör den gömda historien om dessa avsevärda folkgrupper som levde i statsformeringens skugga, och analyserar hur de förhandlade kring samhörighet och beskydd med centrala myndigheter och lokalsamhällen. Syftet är att utreda hur myndigheter, lokalsamhällen och internflyktingar artikulerade skyddsansvar innan nationalstater och idéer om medborgarskap var på plats.