Länkstig

Pierre Gander

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Pierre Gander

Undervisar i kurser i kognitiv psykologi, metod och kandidatuppsats främst på kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap.

Forskningsintressen är kognition, kommunikation och minne.

Aktuella forskningsprojekt:

  • Kognitiv bearbetning av fiktiv information
  • Kognitiva aspekter på virtuell verklighet som filmmedium
  • Experimentella studier av lärande och minne i joint action (DICE Lab)