Länkstig

Pierre Gander

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Pierre Gander

Docent i kognitionsvetenskap. Forskningsintressen är kognition, minne och verklighet-fiktion-disktinktionen i minnet. som jag Programansvarig för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Undervisar i kurser i kognitiv psykologi, forskningsmetod och kandidatuppsats.

Läs om min forskning här: https://medium.com/@pierre.gander

Aktuella forskningsprojekt:

  • Minne av fiktiv information
  • Digitalized Non-pharmacological Interventions for People with Dementia: Reviewing Scandinavian and International Contexts
  • JPND Working Group for Distance-Based Digitized Intervention Framework Development