Länkstig

Pierre Gander

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Pierre Gander

Undervisar i kurser i kognitiv psykologi, metod och kandidatuppsats på kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap.

Forskningsintressen är kognition, minne och verklighet-fiktion-disktinktionen i minnet.

Aktuella forskningsprojekt:

  • Minne av fiktiv information
  • Digitalized Non-pharmacological Interventions for People with Dementia: Reviewing Scandinavian and International Contexts
  • JPND Working Group for Distance-Based Digitized Intervention Framework Development