Länkstig

Lars Karlsson

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Göteborg
Rumsnummer
B319a
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Lars Karlsson

Bakgrund Lars Karlsson är fil dr i statsvetenskap (2003) och lektor i offentlig förvaltning. Han är ledamot i institutionens styrelse och i egenskap av likabehandlingsombud och biträdande arbetsmiljöombud ledamot i institutionens arbetsmiljögrupp. Forskningsintresse Lars Karlssons huvudsakliga forskningsintresse rör relationen mellan det offentliga och medborgaren. Pågående forskning I pågående avhandling studerade han rättigheter och ansvarsutkrävande i välfärdsstaten, medan forskningsintresset därefter har riktats mot politiska styrmedel. Undervisning Lars Karlsson är ansvarig för kurser på kandidat- och masterprogrammet i offentlig förvaltning. Han medverkar även i undervisning på forskarutbildningsprogrammet och på institutionens uppdragsutbildning. Han verkar också som handledare av doktorsavhandlingar.

På kandidat- och masternivå är Lars Karlsson ansvarig för kurser, som samtliga är relaterade till hans forskarintresse. Det handlar om normativ teori i relation till offentlig politik, policyanalys och politiska styrmedel. Han är också handledare för kandidat- och masteruppsatser.

Lars Karlsson har därutöver en lång erfarenhet av undervisning på en mängd kurser på flera institutioner och lärosäten. Han har undervisat på statsvetenskapliga institutionen, institutionen för socialt arbete och på lärarprogrammet vid Göteborgs universitet, men har även hållit i kurser på Linnéuniversitet i Växjö. Samverkan Lars Karlsson håller föredrag och presentationer för det omgivande samhället. Han har också skrivit flera rapporter på uppdrag från myndigheter och kommuner samt deltar i institutionens uppdragsutbildningar.