Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mikael Strömberg

Forskarutbildningshandläggare

Humanistiska
fakultetskansliet
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mikael Strömberg

FD i teatervetenskap, arbetar som handläggare för forskning och utbildning på forskarnivå på humanistiska fakultetskansliet samt forskare i teatervetenskap.

Inom ramen för min forskning skriver jag om svensk scenkonstunderhållning, ur såväl historiska som samtida perspektiv. Jag är intresserad av underhållningsbegreppet och underhållningens funktion samt olika aspekter av folklighet kopplat till underhållning.

Jag ser det som problematiskt att lättsam underhållning ofta avfärdas som något inte riktigt lika seriöst som annan kultur och konst. Jag vill visa att underhållning kan vara mycket mer än bara något avkopplande. Lättsam underhållning är inte skild från det allvarliga och seriösa utan de sitter ihop på ett komplext sätt. För att komma åt detta studerar jag inte bara vad som sägs, utan även på hur.

Intresseområden: underhållning, populärkultur, det folkliga, folklustspel, friluftsteater, buskis, folkbildning, alkoholvanor, historiografi, opera, operett.

Pågående forskning: Inom ramen för forskningsprojektet ”Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000”, finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2021, inom den speciella utlysningen för digitalisering av kulturarv, kommer jag att forska om utominstitutionell scenkonst med fokus på populärkultur och underhållning.

Uppdrag: Kassör och styrelsmedlem i föreningen Nordiska teaterforskare Sammankallande för arbetsgruppen "Popular Entertainments" inom the International Federation for Theatre Research

Tidigare forskning: Med bidrag från Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg har jag studerat den svenska friluftsteatern och buskisen tillsammans med en fördjupande studie av Viran Rydkvist som var med och introducerade friluftsteatern i Göteborg, och under flera år drev Lilla teatern.

Inom ramen för forskningsprojektet ”Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonsternas förändrade roller i samhället 1880-1925”, finansierat av Vetenskapsrådet inom den speciella utlysningen för Rambidrag inom kulturforskning, har jag skrivit om operett.

Forskarutbildningshandläggare

Samordnar, bereder och handlägger frågor inom forskning. Arbete med samverkansaspekterna inom forskning. Uppföljning och kvalitetsutvärdering av forskning.

  • Handläggare och sekreterare för Humanistiska fakultetsstyrelsens beredningsorgan för beredning av forskningsfrågor Forskningsberedningen (FOB)

Tjänstledig som handläggare för forskarutbildningsärenden.

I ärende rörande forskarutbildning kontakta vikarierande forskarutbildningshandläggare Jorun Holmberg