Länkstig

Mats Rönnqvist

Doktorand

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mats Rönnqvist

Mats Rönnqvist

  • CUL-doktorand i ämnet idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap sedan hösten 2019.
  • Lärarexamen i idrott och hälsa och spanska för grund- och gymnasieskolan från Göteborgs universitet (2015)
  • Mastersexamen i idrottsvetenskap från Göteborgs universitet (2017)
  • Medlem av forskningsgruppen Sports Coaching and Physical Education (SCoPE)

Forskningsintressen

Pedagogik

Idrottsvetenskap

Ämnesdidaktik

Sociologi

Avhandlingsarbete

”Undervisning av rörelsepraktiker i det svenska skolämnet idrott och hälsa: en kvalitativ studie om kommunikativa interaktioner mellan lärare och elever”

Projektets syfte är att undersöka och beskriva lärare i idrott och hälsa didaktiska kommunikationer med elever vid rörelseundervisning, dess innebörd för undervisningen, samt faktorer som påverkar denna kommunikation.

Med avstamp ur symbolisk interaktionism, ses kommunikation som ett utbyte av sociala objekt (symboler), där meningsskapande och tillskrivna betydelser lägger grund för den förståelse som förmedlas mellan individer och deras omvärld.

Undersökningen genomförs med en multimodal metodologi, där video- och ljudinspelningar av lektionsinnehåll är centrala datagenererande källor. Videostimulerade återkopplingsintervjuer bidrar till subjektiva reflektioner av lärares agerande och beslutstagande.

Målsättningen med avhandlingsarbetet är att utveckla förståelser kring didaktiska, kommunikativa aspekter i undervisningskontexter, hur dessa påverkar elevers inlärningsmöjligheter och lärares professionella praktik.