Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mats Rönnqvist

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mats Rönnqvist

 Mats Rönnqvist är CUL-doktorand i ämnet idrottsvetenskap.

 

Hans projekt handlar om rörelseinlärning och elevers förståelseskapande kring detta (eng. 'sense-making'). Hur skapar eleverna förståelse kring sin egna rörelseförmåga och -färdigheter, vilka krav en fysisk aktivitet ställer på utövaren, samt vad som krävs av hen [eleven] att utveckla för att kunna genomföra rörelserna kopplade till aktiviteten? 

Elevers självuppfattning och -insikt har visat sig inverka betydelsefullt på hur de tar sig an utmaningar vid inlärning av nya rörelser (exempelvis i kontakt med en ny sport eller annan fysisk aktivitet). Hur en elev uppfattar sina förmågor, de krav en aktivitet ställer på utövaren, och relationen mellan de två, inverkar på hur eleven resonerar kring utmaningar och framgångsfaktorer då de lär sig nya rörelser. 

Detta område är sedan tidigare relativt outforskat, trots att det finns en stark vilja att förbättra inlärningsmiljöer såväl i skolan som i föreningslivet. En stor vetenskaplig ansatts har dedikerats till att undersöka hur rörelseinlärning kan gå tillväga, men inte hur elevernas uppfattning ser ut i relation till detta; eleverna blir på sådant vis passiva i undervisningssituationen. Det individuella utforskandet i den förkroppsligade kunskapsarenan är åsidosatt i kontemporära undervisningsmodeller. 

Målsättningen med detta projekt är att tydliggöra förhållandet mellan elevers uppfattning kring sina rörelser och deras potential till rörelseinlärning, för att sätta eleverna i centrum för undervisningen i Idrott och Hälsa, samt skapa en inkluderande lärandemiljö vilken bejakar ett livslångt lärande och fysiskt aktivt liv.