Länkstig

Marie Eneman

Docent

Inst tillämpad IT, avd för informatik
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
Patricia 321B F2
Postadress
Box 100 Lindholmen
41296 Göteborg

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för informatik
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Marie Eneman

Marie Eneman, Docent i Informatik

Jag har lång erfarenhet av att bedriva kritisk forskning kring etiska frågor kopplade till samhällets digitalisering. Jag bedriver (och är även projektledare för) forskning om statliga digitala övervakningspraktiker med fokus på brottsbekämpande myndigheters införande av. övervakningsteknologier som förväntas bidra till ökad säkerhet i samhället. För närvarande använder den svenska polisen ett antal olika övervakningsteknologier (t.ex. CCTV, kroppskameror, drönare, biometri som ansikts- och objektigenkänning, digitala fingeravtryck, sensorer, hemlig dataavlyssning) där flera är baserade på AI. Centrala frågor som studeras är hur dessa dataintensiva övervakningspraktiker organiseras, styrs och regleras samt vilka konsekvenser de för med sig gällande grundläggande demokratiska rättigheter som integritet. Relevant här är även att studera användningen av insamlad data i den vidare rättskedjan, till exempel hur data som samlats in genom olika kameror, (CCTV, kroppskameror, drönare etc) används för att utreda brott och senare som bevismaterial i domstolsprocesser. Jag använder mig i första hand av kvalitativa metoder, men deltar även i SOM-institutets nationella undersökning för att fånga medborgares syn på övervakning och integritet. Dessutom är jag engagerad i forskning kring användningen av AI i brottsutredningar (sexualbrott mot barn). Jag presenterar regelbundet min forskning både inom och utanför akademin.

Min forskning fokuserar på:

  • Övervakning i det digitala samhället
  • AI-baserad övervakning (t.ex. biometri, ansiktsigenkänning, objeksigenkänning)
  • Dataintensiva övervakningspraktiker
  • Dataveillance och övervakningskapitalism
  • Sousveillance
  • Relationen mellan statliga och kommersiella aktörer i övervakningspraktiker
  • Implikationer för medborgerliga friheter som integritet
  • Etiska aspekter kopplat till AI-baserad övervakning
  • AI i brottsutredningar
  • Forskningsetik