Länkstig

Dick Stenmark

Dekan

IT-fakultetens
kansli
Telefon
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Professor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Telefon
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Dick Stenmark

Jag är professor i informatik på institutionen för Tillämpad IT.

Sedan 1 juli 2018 är jag dekan för IT-fakulteten, vilket innebär att jag formellt leder verksamheten vid fakulteten och rapporterar till rektor. Som dekan har jag ansvar för att institutionerna arbetar enligt universitetsgemensamma beslut, regler och policys och är också övergripande ansvarig för fakultetens ekonomi. Jag är också ordförande i fakultetsstyrelsen och i lärarförslagsnämnden samt ingår som ledamot i den grupp som vicerektor för samverkan och nyttiggörande leder.

Undervisningsmässig har jag under många år varit engagerad på Masternivå i programmen Business Teknology och IT Management. Jag har varit kursansvarig gör kurser i Knowledge Management, IT-infrastruktur och forskningsmetod, samt ansvarig för masteruppsatskursen. Numera gör jag gästföreläsningar på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet, främst när det gäller forskningsmetod och uppsatsskrivning. Jag handleder och examinerar också kandidat- och Masteruppsatser.

På forskningssidan har jag varit intresserad av organisatorisk informationssökning och kompetensutveckling, och har jobbat i projekt tillsammans med Högskolan Väst. Jag har också varit med i ett Forteprojekt som studerat polisens införande av kroppsburna kameror. Digital övervakning är fortsatt ett område som jag tycker är både intressant och relevant.