Länkstig

Maria Siekkeri Vandikas

Om Maria Siekkeri Vandikas

Maria Siekkeri Vandikas disputerade inom ämnet dermatologi och venereologi, den 8 oktober 2021

Titeln på hennes avhandling är - Vitamin D and vitamin D-binding protein in psoriasis and effects of treatment

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Vitamin D och psoriasis - inget vanligt vitamin utan ett hormon

Hon tilldelades Årets avhandling vid institutionen 2022 - Vitamin D-bindande protein kan vara en ny inflammationsmarkör vid psoriasis - visar årets avhandling