Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vitamin D3 (i rött) i huden på en patient med psoriasis, avbildad med hjälp av metoden time-of-flight secondary ion mass spectometry (ToF-SIMS)*
Länkstig

Maria Siekkeri Vandikas - Vitamin D och psoriasis - inget vanligt vitamin utan ett hormon

Publicerad

Maria Siekkeri Vandikas disputerade den 8 oktober på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet dermatologi och venereologi

Titel på avhandlingen: Vitamin D and vitamin D-binding protein in psoriasis and effects of treatment

Bild
Maria Siekkeri Vandikas
Maria Siekkeri Vandikas, biträdande överläkare i dermatovenereologi på Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.
Foto: Konstantinos Vandikas

Länk direkt till avhandlingen

Vitamin D och psoriasis - inget vanligt vitamin utan ett hormon

Att ge D-vitaminpreparat är en effektiv behandling av huden vid psoriasis. Men D-vitaminets betydelse för uppkomsten och mekanismen av sjukdomen är oklar. Särskilt intressant är vilken roll vitamin D har vid inflammation och inte minst dess bärarprotein1, vitamin D-bindande protein (DBP).

– Min forskning handlar om vitamin D och dess bärarprotein DBP vid psoriasis. Vi vet att D-vitaminpreparat är en effektiv behandling av huden vid psoriasis. Vi ville därför hitta bra metoder för att studera vitamin D i huden och i blodet som hjälpmedel för att bättre förstå D-vitaminets roll i inflammationen och den gynnsamma effekten det har mot psoriasis. Vi har dessutom försökt förstå rollen av DBP vid psoriasis eftersom det har visat sig att det också kan vara inblandad i inflammationen, säger Maria Siekkeri Vandikas, biträdande överläkare i dermatovenereologi på Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

D-vitamin är egentligen inget vanligt vitamin utan det är ett hormon som produceras i huden med hjälp av ultraviolett B-ljus när solen är tillräckligt stark (i Göteborg innebär det perioden från april till september) och hormonet har många olika egenskaper.

D-vitaminsyntes
D-vitaminsyntesen i huden (fig. 1 i avhandlingen)

- Jag blev först intresserad av D-vitamin efter att jag flyttade från mitt hemland Cypern hit till Sverige och insåg att jag kanske löpte risk att få D-vitaminbrist under de mörkaste månaderna av året. Jag blev därför nyfiken och ville lära mig mer om D-vitamin och de gynnsamma effekterna det kan ha samt även de eventuella negativa följderna av dess brist. Dessutom hade D-vitamin en direkt koppling till min specialitet (hudläkare) eftersom den produceras i huden.

Avancerad mätmetod kan ge information om huden och mängden D-vitamin i den

– I ett av delarbetena har vi testat en avancerad metod, ”time-of-flight secondary ion mass spectrometry” så kallad ToF-SIMS i samarbete med Chalmers, och kunnat påvisa att den kan användas för att erhålla information om hudens utseende samt utbredning och mängden av vitamin D i huden. Det innebär att metoden kan användas i framtida forskning för att bättre kunna förstå D-vitaminets roll vid psoriasis.

D-vitaminbindande proteinet DBP kan vara en ny indikator för inflammation vid psoriasis

Forskningsresultaten visar också att DBP-halter i blodet var förhöjda hos patienter med psoriasis och framför allt hos dem med samtidig ledvärk. DBP halterna förblev oförändrade efter ljusbehandling men minskades med hjälp av ett potent så kallat immunsuppressivt läkemedel (etanercept2) som dämpar inflammationen.

– Detta ledde till slutsatsen att DBP kan vara en ny indikator för inflammation vid psoriasis och den skulle kunna eventuellt hjälpa oss att tidigt upptäcka de patienterna som löper ökad risk att insjukna med ledbesvär så att de får rätt behandling från början.

Vitamin D och etanercept verkar ha en synergisk effekt på behandlingen

Hon har dessutom sett att patienter med högre D-vitaminhalt i blodet vid start av behandlingen blev bättre i sin sjukdom av etanercept jämfört med dem som hade lägre halter. De två substanserna verkar alltså ha en synergieffekt, en samordningseffekt.

– Detta innebär att man i framtiden bör testa att ge D-vitamintabletter i kombination med annan behandling för att förhoppningsvis uppnå bättre effekt av behandlingen. Slutligen, har vi sett att mätning av D-vitamin i blodet, med provet som heter - total 25(OH)D, var ett tillförlitligt mått för D-vitamin i kroppen.

D-vitaminets metabolism (fig. 2 från avhandlingen)

MER FAKTA

* Text till huvudbild:  Vitamin D3 (i rött) i huden på en patient med psoriasis, avbildad med hjälp av metoden time-of-flight secondary ion mass spectometry (ToF-SIMS). Kolesterol ses i grönt och cellgränserna för keratinocyterna indikeras med blått genom färgning av fosfatidylkolin -huvudgruppen.

1. Bärarprotein eller transportproteiner är särskilda proteiner i kroppen som fäster ämnen vid sig, och antingen transporterar dem runt i blodomloppet eller för ämnena in förbi cellmembranen.
Källa Wikipedia

2. Etanercept, handelsnamn Enbrel, är ett läkemedel som är framställt av två humanproteiner. Det binder till ett annat protein som orsakar inflammation (TNF- α) och blockerar dess aktivitet. Denna blockering minskar inflammationen som är förknippad med sjukdomen, i det här fallet psoriasis. Källa: FASS

I figur 4 nedan ses en schematisk presentation av de faktorer som kan påverka vitamin D nivåer i blodet och som det har tagits hänsyn till i denna avhandling. 

Faktorer som kan påverka vitamin D nivåer i blodet och som det har tagits hänsyn till i denna avhandling. (fig. 4 i avhandlingen)
INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Tid: fredag den 8 oktober 2021  kl. 09:00 - 11:30

Handledare: Amra Osmancevic
Biträdande handledare: Kerstin Landin-Wilhelmsen

Opponent: Leena Koulu, Turku Universitet, Åbo, Finland
Betygsnämnd: Kristian Samuelsson, Inger Gjertsson och Åke Svensson