Länkstig

Lea Eldstål-Ahrens

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lea Eldstål-Ahrens

Lea Eldstål-Ahrens tog sin kandidatexamen (Bachelor of Arts) och masterexamen (Master of Education) inom lärarutbildning vid Osnabrueck University 2015. Sedan dess har hon arbetat som grundskollärare, universitetsadjunkt inom lärarutbildning i Tyskland och förskollärare och grundskollärare i Sverige. Hennes undervisningsämnen är Engelska och "Sachunterricht" - en kombination av samhälls- och naturorienterande ämnen. Sedan September 2019 jobbar hon som doktorand vid IPKL. Hennes handledare är Niklas Pramling och Malin Nilsen.

Leas forskningsinteressen omfattar barns argumentation och lektionsuppgifters kommunikativa inramning. I sin avhandling utforskar hon grundskolebarns lärande av argumentation i smågruppsdiskussioner och med lektionsuppgifter. Forskningen är teoretiskt inramad av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och använder sig av videoobservationer för att i detalj fånga de sociala interaktioner som utspelar sig mellan barnen. Sammanläggningsavhandlingen omfattar tre delstudier som handlar om specifika aspekter kring barns argumentation och lektionsuppgifter: barnens hanterande av uppgiftspremisser, mikro-genetisk utveckling av argumentation inom en diskussion, och konsekvenser av olika kommunikativa inramingar.

I November 2021 var hon på en forskningsvistele vid Universität Basel, Schweiz, där hon medarbetade i projektet KompAS - Kompetenzniveaus mündlichen Argumentierens unter Schulkindern (kompetensnivåer inom muntlig argumentation bland skolbarn). I Maj 2023 var Lea på en forskningsvistelse vid Université de Neuchâtel, Schweiz, and Università della svizzera italiana (Lugano), Schweiz, där hon träffade forskare inom ArgImp projektet (Analyzing children’s implicit argumentation: Reconstruction of procedural and material premises).

(Bild: Eva Urbanovics)