Länkstig

Kristina Luthman

Professor emerita

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg