Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Katarina Nilsson Helander

Benämning saknas

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Bruna stråket su
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Katarina Nilsson Helander

Katarina Nilsson Helander är ortoped och arbetar sedan 2006 som överläkare på ortopeden, Kungsbacka Närsjukhus. Hennes kliniska inriktning är artroskopisk- och mjukdelskirurgi. 2009 disputerade hon på avhandlingen: Acute Achilles tendon rupture; Evaluation of Treatment and Complications

Vad fick dig att bli doktorand? Jag har alltid varit intresserad av forskning och när jag hade möjligheten att påbörja ett projekt med klinisk inriktning så bestämde jag mig för att gå vidare med en forskarutbildning. Det är intressant att fördjupa sin kunskap inom ett område och därtill kunna bidra till utveckling av kliniska behandlingsmetoder. En viktig aspekt inom mitt yrke är också att lära sig hantera och kritiskt granska forskning. Forskningen har också gett mig kontakter med kollegor internationellt.

Vad handlar din forskning om? Min forskning handlar om behandling och komplikationer av akuta hälsenerupturer. En av mina studier är en randomiserad studie där jag utvärderar två behandlingsalternativ, kirurgi och icke kirurgi. Vi har i denna studie en identisk behandling, förutom kirurgi eller icke kirurgi, av dessa patienter och detta är ganska unikt. Patienterna utvärderas med funktionella tester, frågeformulär samt komplikationer såsom rerupturer dokumenteras. Utöver denna studie så har jag inom ramen för min avhandling utvecklat och utvärderat ett frågeformulär för utvärdering av patientens upplevda besvär. Av de komplikationer som kan uppstå som följd av en akut hälseneruptur, har vi fokuserat på dels rerupturer och hur man kirurgiskt behandlar dessa samt frekvensen av tromboembolism.