Länkstig

Niklas Nilsson

Om Niklas Nilsson

Niklas Nilsson disputerar inom ämnet ortopedi, den 21 april 2023

Titeln på hans avhandling är - Chronic Achilles tendon rupture - surgical reconstruction and post-operative outcomes

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Effektiva behandlingsalternativ även vid kronisk hälseneruptur

Doktorand i Ortopedi med forskning på hälsenerupturer och förstärkningsplastik vid senskador.

Sedan våren 2020 antagen som doktorand på avdelningen för ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Huvudhandledare är Jón Karlsson och biträdande handledare är Katarina Nilsson Helander och Annelie Brorsson. Forskningen berör främst hälsenerupturer med fördröjd behandling och hur denna påverkar senans struktur, patientens upplevelse av skadan samt patientens postoperativa funktion.

Underläkare på ortopedklinikens traumasektion Mölndal.

Arbetar för närvarande som underläkare inom ortopedi på Mölndals sjukhus. I november 2020 startas Forskar-AT på Sahlgrenska universitets sjukhuset.