Länkstig

Ida Lindman

Anknuten till forskning

Avd för ortopedi
Besöksadress
R-huset, plan 7
431 80 Mölndal
Mölndals sjukhus
Postadress
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
R-huset, plan 7, Mölndals sjukhus

Om Ida Lindman

Ida Lindman disputerade inom ämnesområdet ortopedi, den 17 september 2021.

Titeln på hennes avhandling är - Femoroacetabular impingement syndrome. Trends and outcomes after arthroscopic treatment in the general and athlete population

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Artroskopi – en bra behandling vid inklämningssyndromet FAIS